Huurappartementen

Stichting ’t Oude Landt seniorenhuisvesting verhuurt serviceflats op een toplocatie in Woerden. Grenzend aan Landgoed Bredius en op loopafstand van het centrum en het station hebben de bewoners van Park Oudeland gemakkelijk toegang tot natuur, winkels en openbaar vervoer!

Stichting ’t Oude Landt verhuurt diverse typen zelfstandige appartementen, die verschillen in grootte, ligging en prijs. U dient 55 jaar of ouder te zijn om bij ons te komen wonen. Alle huurappartementen zijn geconcentreerd rondom de vijver. De voorzieningen op het terrein, echter, zijn voor al onze huurders toegankelijk!

Er zijn vier groepen huurappartementen:

De Hof van Bredius (15) - vrije sector

De Hof van Bredius (15) - vrije sector

De Hof van Bredius (15) - vrije sector

Stichting ’t Oude Landt verhuurt 10 serviceflats in de ‘Hof van Bredius’. Dit moderne appartementencomplex bestaat uit 18 koop- en 10 huurappartementen en is eind 2011 opgeleverd. De appartementen verschillen van elkaar qua grootte en ligging. Bij de woningen hoort een gereserveerde parkeerplaats aan de voorzijde van het gebouw. Doordat deze appartementen ruim zijn opgezet, behoren deze appartementen tot de hoogste huurprijsklasse op het terrein.

De Hof van Bredius heeft een eigen Vereniging van Eigenaars (VvE): VvE Hof van Bredius. Als het gaat om zaken die formeel onder de VvE vallen, zal Stichting ’t Oude Landt als verhuurder uw belangen behartigen in de vergaderingen van de VvE.

Het wettelijk kader van de VvE waarbinnen u huurt, is vastgelegd in de Splitsingsakte alsmede een Huishoudelijk Reglement. Bij het tot stand komen van een huurovereenkomst ontvangt u daarvan uiteraard een exemplaar.

Download verkoop/verhuur brochure (13,6 mb)
Oppervlaktes appartementen: 86 m2 – 106 m2
Huurprijzen: € 1075 - € 1325
Servicekosten: ca. € 100 per maand

Bekijk de plattegronden:

Bovenaanzicht
Keuken
Woonkamer
Slaapkamer
Slaapkamer van boven
Bovenaanzicht
Keuken
Slaapkamer
Slaapkamer van boven
Woonkamer
Bovenaanzicht
Keuken
Slaapkamer
Slaapkamer van boven
Woonkamer
Bovenaanzicht
Keuken
Slaapkamer
Slaapkamer van boven
Woonkamer

Direct inschrijven

De aanleunwoningen / serviceflats (5) - onder huurtoeslaggrens

De aanleunwoningen / serviceflats (5) - onder huurtoeslaggrens

De aanleunwoningen / serviceflats (5) - onder huurtoeslaggrens

Stichting ’t Oude Landt verhuurt 40 serviceflats. Deze appartementen zijn gebouwd in 1970 en ca. 10 jaar geleden volledig gerenoveerd. Alle serviceflats zijn even groot (ca. 55 m2) en hebben dezelfde indeling.

Daarnaast beschikken de serviceflats over een verwarmde berging in het souterrain. De woonkamer van de serviceflats is aan de vijverkant. Het is ook mogelijk om een parkeerplaats te reserveren.

Oppervlaktes appartementen: Ca. 55 m2
Huurprijzen: € 600 - € 650 per maand
Servicekosten: ca. € 150 per maand

Bekijk de plattegronden:

Woonkamer
Keuken
Bovenaanzicht
Slaapkamer
Badkamer

Direct inschrijven

Het nieuw te bouwen appartementencomplex (15) - vrije sector

Het nieuw te bouwen appartementencomplex (15) - vrije sector

Het nieuw te bouwen appartementencomplex (15) - vrije sector

Op het moment bouwt Stichting ’t Oude Landt een nieuw appartementencomplex op het terrein van Park Oudeland. Het appartementencomplex ligt net als de meeste appartementen aan de vijver. De achterkant van het complex grenst aan Landgoed Bredius. Op de hoogste etages kijkt u uit over de polder richting ‘s-Gravensloot en Kamerik.

Het nieuwe appartementencomplex zal bestaan uit zes verdiepingen. Op de 1e, 2e en 3e verdiepingen zal een verpleeghuis gerealiseerd worden voor 42 bewoners. Op de begane grond, de 4e en 5e verdieping worden in totaal 20 appartementen gebouwd. Deze appartementen verschillen in ligging en grootte, de oppervlaktes liggen tussen 54 m² en 95 m².

De entree van de nieuwbouw is de ingang van het verpleeghuis, de huurappartementen en van de aanleunwoningen. Binnen in het gebouw hebben de bewoners hun eigen route.

Download verkoop/verhuur brochure (5,6 mb)

20 huurappartementen
Verwacht oplevering: februari 2017.
Oppervlaktes appartementen: ca. 54m2 – 95 m2
Huurprijzen: € 640 - € 1100
De mensen die op één van onze wachtlijsten staan, krijgen als eerste de kans om te reageren. Bent u ook geïnteresseerd in de nieuwe appartementen, neemt u dan contact met ons op.

Direct inschrijven

Het huidige verzorgingshuis (ca. 5) - onder huurtoeslaggrens

Het huidige verzorgingshuis (ca. 5) - onder huurtoeslaggrens

Het huidige verzorgingshuis (ca. 5) - onder huurtoeslaggrens

Sinds 1 januari 2013 is ‘Scheiden wonen en zorg’ een gegeven in Nederland.

Met ‘Scheiden wonen en zorg’ wordt de situatie bedoeld waarin wonen en zorg apart gefinancierd worden. De cliënt betaalt zelf voor het wonen via huur of koop. De zorg wordt apart gefinancierd via de zorgverzekeringswet, Wmo, WLZ (wet langdurige zorg) en eventueel via eigen middelen. Dit alles is afhankelijk van de indicatie die gesteld wordt.

Het verzorgingshuis verandert hier door van intramurale zorgvoorziening naar huurappartementen met zorg dichtbij.

Op ’t Oude Landt wordt sinds 1 januari 2015 scheiden van wonen en zorg doorgevoerd. De appartementen in het verzorgingshuis worden als zelfstandige appartementen verhuurd, waarbij de bewoners zelf naar behoefte wel of geen zorgovereenkomst afsluiten met een zorgorganisatie. Op het terrein van ‘t Oude Landt is WelThuis, een onderdeel van de Vierstroom, de preferente zorgaanbieder.

Oppervlaktes appartementen: 25m2 – 50m2
Huurprijzen: € 340 - € 530
Servicekosten: ca. € 200 per maand

Bekijk de plattegronden:

Bovenaanzicht
Badkamer
Slaapkamer
Woonkamer
Woonkamer 2
Bovenaanzicht
Badkamer
Keuken
Slaapkamer
Woonkamer
Bovenaanzicht
Badkamer
Slaapkamer
Woonkamer
Woonkamer 2
Bovenaanzicht
Badkamer
Keuken
Slaapkamer
Woonkamer
Bovenaanzicht
Keuken
Slaapkamer
Slaapkamer 2
Woonkamer

Direct inschrijven

De toewijzing van de woningen gebeurt op basis van inschrijfdatum, niet op basis van urgentie. Als u bij ons huurt, betaalt u servicekosten. In deze kosten zit ook een bijdrage aan de voorzieningen opgenomen. De hoogte van de servicekosten verschilt per appartement en per woonblok. De hoogte is mede afhankelijk van de grootte van het appartement.

Het houden van huisdieren is toegestaan, mits deze geen overlast veroorzaken voor uw medebewoners.