Huurappartementen

Stichting ’t Oude Landt seniorenhuisvesting verhuurt serviceflats op een toplocatie in Woerden. Grenzend aan Landgoed Bredius en op loopafstand van het centrum en het station hebben de bewoners van Park Oudeland gemakkelijk toegang tot natuur, winkels en openbaar vervoer!

Stichting ’t Oude Landt verhuurt diverse typen zelfstandige appartementen, die verschillen in grootte, ligging en prijs. U dient 55 jaar of ouder te zijn om bij ons te komen wonen.  Alle huurappartementen zijn geconcentreerd rondom de vijver. De voorzieningen op het terrein, echter, zijn voor al onze huurders toegankelijk!

Er zijn vier groepen huurappartementen:

Huurappartementen in de Hof van Bredius (6) - vrije sector

Huurappartementen in de Hof van Bredius (6) - vrije sector

Huurappartementen in de Hof van Bredius (6) - vrije sector

Stichting ’t Oude Landt verhuurt 6 appartementen in de ‘Hof van Bredius’. Dit moderne appartementencomplex bestaat uit 22 koop- en 6 huurappartementen en is eind 2011 opgeleverd. De appartementen verschillen van elkaar qua grootte en ligging. Bij de woningen hoort een gereserveerde parkeerplaats aan de voorzijde van het gebouw. Doordat deze appartementen ruim zijn opgezet, behoren deze appartementen tot de hoogste huurprijsklasse op het terrein.

De Hof van Bredius heeft een eigen Vereniging van Eigenaars (VvE): VvE Hof van Bredius. Als het gaat om zaken die formeel onder de VvE vallen, zal Stichting ’t Oude Landt als verhuurder uw belangen behartigen in de vergaderingen van de VvE.

Het wettelijk kader van de VvE waarbinnen u huurt, is vastgelegd in de Splitsingsakte alsmede een Huishoudelijk Reglement. Bij het tot stand komen van een huurovereenkomst ontvangt u daarvan uiteraard een exemplaar.

Download verkoop/verhuurbrochure: (13,6 mb)
Oppervlaktes appartementen: 86 m2 – 106 m2
Huurprijzen: € 1180 - € 1400 per maand
Servicekosten: ca. € 90 per maand

Bekijk de plattegronden:

Bovenaanzicht
Keuken
Woonkamer
Slaapkamer
Slaapkamer van boven
Bovenaanzicht
Keuken
Slaapkamer
Slaapkamer van boven
Woonkamer
Bovenaanzicht
Keuken
Slaapkamer
Slaapkamer van boven
Woonkamer
Bovenaanzicht
Keuken
Slaapkamer
Slaapkamer van boven
Woonkamer

Direct inschrijven

Huurappartementen in De Thuynen 7-58 (40) - onder huurtoeslaggrens

Huurappartementen in De Thuynen 7-58 (40) - onder huurtoeslaggrens

Huurappartementen in De Thuynen 7-58 (40) - onder huurtoeslaggrens

Stichting ’t Oude Landt verhuurt 40 huurappartementen in De Thuynen, vroeger de zgn. serviceflats bij het verzorgingshuis. Deze appartementen zijn gebouwd in 1970 en sindsdien gerenoveerd en aangepast aan de wensen van deze tijd. Alle serviceflats zijn even groot (ca. 55 m2) en hebben dezelfde indeling. Daarnaast beschikken de serviceflats over een verwarmde berging in het souterrain. De woonkamer van de serviceflats is aan de vijverkant. Het is ook mogelijk om een parkeerplaats te reserveren.

Oppervlaktes appartementen: Ca. 55 m2
Huurprijzen: ca. € 665 per maand
Servicekosten: ca. € 105 per maand

Bekijk de plattegronden:

Woonkamer
Keuken
Bovenaanzicht
Slaapkamer
Badkamer

Direct inschrijven

Huurappartementen in De Thuynen 61-69 (20) – 5 onder huurtoeslaggrens, 15 vrije sector

Huurappartementen in De Thuynen 61-69 (20) – 5 onder huurtoeslaggrens, 15 vrije sector

Huurappartementen in De Thuynen 61-69 (20) – 5 onder huurtoeslaggrens, 15 vrije sector

Begin 2017 is het nieuwste appartementencomplex op het terrein van Park Oudeland gerealiseerd. Het appartementencomplex ligt net als de meeste appartementen aan de vijver. De achterkant van het complex grenst aan Landgoed Bredius. Op de hoogste etages kijkt u uit over de polder richting ‘s-Gravensloot en Kamerik.

Het appartementencomplex bestaat uit zes verdiepingen. Op de 1e, 2e en 3e verdiepingen is een verpleeghuis gerealiseerd worden voor 42 bewoners. Dit verpleeghuis wordt geëxploiteerd door WelThuis. Op de begane grond, de 4e en 5e verdieping verhuurt St. ’t Oude Landt in totaal 20 appartementen, waarvan 5 sociale huurappartementen en 15 vrijesectorhuurappartementen. Deze appartementen verschillen in ligging en grootte, de oppervlaktes liggen tussen 54 m² en 95 m².

De entree van de appartementen is eveneens de ingang van het verpleeghuis. Binnen in het gebouw hebben de bewoners hun eigen route.

Download verkoop/verhuur brochure (5,6 mb)

20 huurappartementen
Oppervlaktes appartementen: ca. 54 m2 – 95 m2
Huurprijzen: € 675 - € 1200 per maand
Servicekosten: ca. € 105 per maand

Direct inschrijven

Huurappartementen in de Hoflanden (37) – 36 onder huurtoeslaggrens, 1 vrije sector

Huurappartementen in de Hoflanden (37) – 36 onder huurtoeslaggrens, 1 vrije sector

Huurappartementen in de Hoflanden (37) – 36 onder huurtoeslaggrens, 1 vrije sector

Sinds 1 januari 2013 is ‘Scheiden wonen en zorg’ een gegeven in Nederland.

Met ‘Scheiden wonen en zorg’ wordt de situatie bedoeld waarin wonen en zorg apart gefinancierd worden. De cliënt betaalt zelf voor het wonen via huur of koop. De zorg wordt apart gefinancierd via de zorgverzekeringswet, Wmo, WLZ (wet langdurige zorg) en eventueel via eigen middelen. Dit alles is afhankelijk van de indicatie die gesteld wordt.

Op ’t Oude Landt wordt sinds 1 januari 2015 scheiden van wonen en zorg doorgevoerd. Eind 2017, begin 2018 zijn de appartementen in het voormalige verzorgingshuis geheel of gedeeltelijk gerenoveerd tot volwaardige appartementen Het verzorgingshuis is daarmee getransformeerd naar een complex met huurappartementen met zorg dichtbij. Op één appartement na hebben deze appartementen allemaal een huur onder de huurtoeslaggrens.

Oppervlaktes appartementen: ca. 25 m2 – 73 m2
Huurprijzen: € 370 - € 950 per maand
Servicekosten: ca. € 105 per maand

Bekijk de plattegronden:

Bovenaanzicht
Badkamer
Slaapkamer
Woonkamer
Woonkamer 2
Bovenaanzicht
Badkamer
Keuken
Slaapkamer
Woonkamer
Bovenaanzicht
Badkamer
Slaapkamer
Woonkamer
Woonkamer 2
Bovenaanzicht
Badkamer
Keuken
Slaapkamer
Woonkamer
Bovenaanzicht
Keuken
Slaapkamer
Slaapkamer 2
Woonkamer

Direct inschrijven

De toewijzing van de woningen gebeurt op basis van inschrijfdatum, niet op basis van urgentie. Als u bij ons huurt, betaalt u servicekosten. In deze kosten zit ook een bijdrage aan de voorzieningen opgenomen. De hoogte van de servicekosten verschilt per appartement en per woonblok. De hoogte is mede afhankelijk van de grootte van het appartement.

Het houden van huisdieren is toegestaan, mits deze geen overlast veroorzaken voor uw medebewoners.