Identiteit

’t Oude Landt heeft een protestants-christelijke grondslag. De oorsprong hiervan gaat ver terug in de geschiedenis. Het Regentencollege nam in 1604 de zorg voor weeskinderen en bejaarden op zich vanuit de evangelische opdracht tot barmhartigheid en solidariteit met de zwakkeren in de samenleving. Het christelijke geloof vormde hiervoor de inspiratie door de eeuwen heen.

De uitwerking van de protestants-christelijke identiteit is aan verandering onderhevig geweest en steeds vormgegeven door de tijdsgeest. Het bestuur en de medewerkers van Stichting ’t Oude Landt werken heden ten dage nog steeds vanuit deze grondslag. De grondslag geeft tegelijkertijd aan welk klimaat en welke omgangsvormen binnen de organisatie gewaardeerd worden.

Dit is dan ook de reden dat de stichting er aan hecht om een eigen kapel te hebben waar elke week een weeksluiting gehouden wordt. Ook is er parttime een geestelijk verzorger in dienst ten behoeve van de bewoners.

Bij het vervullen van vacatures in het bestuur en in het personeelsbestand wordt gevraagd naar meelevendheid bij een protestants christelijk kerkgenootschap. Bij registratie van potentiële huurders en de verhuur van onze appartementen is geloofsovertuiging niet aan de orde en daar wordt dus ook niet naar gevraagd.