Bestuur

Het bestuur van Stichting 't Oude Landt bestaat uit de volgende personen:

N.C. van der Steeg, voorzitter

F.H. Veerman, vicevoorzitter

B. Hummel, penningmeester

Y.D. Littel-Dijk, secretaris

A. Plomp, lid

S. Kramer, lid