Zorg

Stichting ’t Oude Landt werkt nauw samen met zorgorganisatie WelThuis. Met WelThuis kunt u contact opnemen als u meer informatie wilt hebben over het verpleeghuis op het terrein van ’t Oude Landt. Maar u kunt hen ook benaderen als u bij ons woont en zorg nodig heeft. Zelfs intensieve thuiszorg behoort tot de mogelijkheden, waardoor u gegarandeerd zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Lees meer

Geschiedenis

Het ontstaan van Stichting ’t Oude Landt
De geschiedenis van Stichting ’t Oude Landt gaat terug tot het einde van de zestiende eeuw. Op 13 april 1595, palmzondag, besloten de Staten van Holland toestemming te verlenen tot de verkoop van landerijen, om uit de opbrengst de stichting van een 'Wees-Huys ende onderhoudingen van arme Wees-Kinderen ende oude Menschen' mogelijk te maken.

Lees meer

Identiteit

’t Oude Landt heeft een protestants-christelijke grondslag. De oorsprong hiervan gaat ver terug in de geschiedenis. Het Regentencollege nam in 1604 de zorg voor weeskinderen en bejaarden op zich vanuit de evangelische opdracht tot barmhartigheid en solidariteit met de zwakkeren in de samenleving. Het christelijke geloof vormde hiervoor de inspiratie door de eeuwen heen.

Lees meer