Contact

Adres gegevens:

Stichting ’t Oude Landt seniorenhuisvesting
Park Oudeland 70
3443 AJ Woerden
T: 0348 413141

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Contactformulier


Routebeschrijving:

Met de auto:

U verlaat de snelweg A12 Gouda-Utrecht, via de afslag Linschoten/ Woerden. Onder aan de afrit slaat u rechtsaf. Bij het verkeerslicht volgt u de richting Hofpoort ziekenhuis. U bevindt zich op de Europabaan.

Bij de dubbele rotonde gaat u linksaf richting Hofpoort ziekenhuis/ centrum. Hierna volgt weer een rotonde waar u rechtsaf slaat richting centrum. U komt langs het Hofpoort ziekenhuis, en even verderop volgt het station. U rijdt onder een viaduct door, en bij het verkeerslicht gaat u linksaf richting centrum. Bij het eerst verkeerslicht gaat u rechtdoor. Bij het tweede verkeerslicht slaat u rechtsaf richting Kamerik.

Aan uw linkerhand treft u locatie ’t Oude Landt. Het is de derde inrit aan uw linkerhand. De parkeervakken liggen voor de vijver.

Met de trein:

Vanaf Station Woerden neemt u uitgang “centrum”, steekt u het Stationsplein over, gaat u rechtdoor de Stationsweg in, over het bruggetje, de eerste weg rechts is de Oudelandseweg. ‘t Oude Land is aan uw linkerhand.

Privacyverklaring

Stichting ’t Oude Landt seniorenhuisvesting is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://oudelandt.nl/
Park Oudeland 70
3443 AH Woerden
T: 0348 413141

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting ’t Oude Landt seniorenhuisvesting verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oudelandt , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting ’t Oude Landt seniorenhuisvesting verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting ’t Oude Landt seniorenhuisvesting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting ’t Oude Landt seniorenhuisvesting) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting ’t Oude Landt seniorenhuisvesting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > 4 jaar > Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Adres > 4 jaar > Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting ’t Oude Landt seniorenhuisvesting verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting ’t Oude Landt seniorenhuisvesting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting ’t Oude Landt seniorenhuisvesting gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting ’t Oude Landt seniorenhuisvesting gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Website Analytics
Naam: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting ’t Oude Landt seniorenhuisvesting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting ’t Oude Landt seniorenhuisvesting wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting ’t Oude Landt seniorenhuisvesting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

24-05-2018

ANBI

Naam: Protestants Christelijke Stichting 't Oude Landt
RSIN nummer is 8041.30.528
Contactgegevens

Park Oudeland 70
3443 AJ Woerden
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0348-413141

Oprichting en doelstelling volgens de statuten
De stichting is opgericht op 29 december 1988 en heeft ten doel de huisvesting en verzorging van bejaarden in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te bereiken door het oprichten, exploiteren en instandhouden van één of meer serviceflats en aanleunwoningen in de gemeente Woerden, alsmede door het verzorgen van bejaarden daarin, en door alle andere wettige middelen, die voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. De stichting beoogt niet het behalen van winst. De stichting exploiteert op dit moment 100 huurappartementen te Woerden.

Samenstelling bestuur
De heer N.C. van der Steeg (voorzitter)
De heer F.H. Veerman (2e voorzitter)
De heer B. Hummel (penningmeester)
Mevrouw Y.D. Littel - Dijk (secretaris)
De heer A. Plomp (lid)

Beloningsbeleid
Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de medewerkers worden vastgesteld door het bestuur, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

Bestuursleden ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

Medewerkers
De stichting heeft 4 parttime medewerkers in dienst.
De dagelijkse leiding is in de handen van mevrouw K.A. Vandermeer in de functie van bestuurscoördinator.

Financiële verantwoording
Het vermogen is opgebouwd uit schenkingen en huuropbrengsten. Bekijk hier de laatste financiële gegevens, te weten de Balans en de Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2019.

Beleidsplan
Download Beleidsplan 2014-2017 (pdf)


2018 baten lasten


Jaarverslag 2018 Protestants Christelijke Stichting t Oude Landt website 2


Jaarverslag 2018 Protestants Christelijke Stichting t Oude Landt

 

Fotoalbum

fontein in het park Oudelandt Woerden
beeld bij fontein in het park Oudelandt Woerden
woonkamer in een serviceflat in het park Oudelandt Woerden
woonkamer in een serviceflat in het park Oudelandt Woerden
woonkamer in een serviceflat in het park Oudelandt Woerden
parkeergarage in Hof van Bredius in het park Oudelandt Woerden
fietsenstalling in Hof van Bredius in het park Oudelandt Woerden
Eetkamer Bredius in het park Oudelandt Woerden
keuken van Eetkamer Bredius in het park Oudelandt Woerden
voorbereiding van het eten in het park Oudelandt Woerden
desk in kapel in het park Oudelandt Woerden
trap in het verzorgingshuis in het park Oudelandt Woerden
Kimberly Kauppinen, bestuurscoördinator van Stichting 't Oude Landt
Hof van Bredius, koop- en huurwoningen in het park Oudelandt Woerden
koopwoningen in het park Oudelandt Woerden
pluk- en moestuin achter het park Oudelandt Woerden
wandelpad naar het Brediusbos, achter het park Oudelandt Woerden
hondenuitlaatveld, achter het park Oudelandt Woerden
slaapkamer in serviceflats in het park Oudelandt Woerden
keuken in een serviceflat in het park Oudelandt Woerden
slaapkamer in een koopwoning in het park Oudelandt Woerden
gang in een koopwoning in het park Oudelandt Woerden
woonkamer in Hof van Bredius in het park Oudelandt Woerden
gang in een koopwoning in het park Oudelandt Woerden
Keuken in een koopwoning in het park Oudelandt Woerden
uitzicht op de vijver vanuit een serviceflat in het park Oudelandt Woerden
woonkamer in een servicflat in het park Oudelandt Woerden
woonkamer in het park Oudelandt Woerden
keuken in een serviceflat in het park Oudelandt Woerden
toiletruimte in serviceflat in het park Oudelandt Woerden
parkeergarage in het Hof van Bredius in het park Oudelandt Woerden
Eetkamer Bredius in het park Oudelandt Woerden
voorbereiden van het eten in het park Oudelandt Woerden
wachtruimte bij de receptie in het park Oudelandt Woerden
kapel in het park Oudelandt Woerden
koopwoningen aan de achterkant in het park Oudelandt Woerden
koopwoningen aan de achterkant in het park Oudelandt Woerden
zijaanzicht koopwoningen in het park Oudelandt Woerden
zicht op de vijver en de serviceflats in het park Oudelandt Woerden
zicht op de vijver met fontein en de serviceflats in het park Oudelandt Woerden
uitzicht op de vijver en serviceflats in het park Oudelandt Woerden
uitzicht op de vijver en het verzorgingshuis in het park Oudelandt Woerden
uitzicht op de serviceflats in het park Oudelandt Woerden
uitzicht op Hof van Bredius en de serviceflats in het park Oudelandt Woerden
gang bij de serviceflats in het park Oudelandt Woerden
Geschiedenis
planten- en bloementuin in het park Oudelandt Woerden
uitzicht op de zorgflats in het park Oudelandt Woerden
terras koopwoning in het park Oudelandt Woerden
slaapkamer in het park Oudelandt Woerden
bibliotheek in het park Oudelandt Woerden

disclaimer

Deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan eventuele onvolkomenheden of onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.

Colofon

Stichting ’t Oude Landt seniorenhuisvesting
Park Oudeland 51
3443 AG Woerden
Tel. 0348 413141
Fax: 0348 453675
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Omgeving

Park Oudeland heeft een zeer bijzondere ligging. De woningen liggen midden in het groen terwijl het stadscentrum en het treinstation op loopafstand zijn.

De locatie heeft voor ieder wat wils. Zo grenst de achterzijde van Park Oudeland aan Landgoed Bredius. Hier kunt u heerlijk wandelen en genieten van de natuur. In de pluk- en moestuin bent u van harte welkom om verse groente en fruit of een bosje bloemen te plukken. En de vele fietsroutes in de regio bieden aan fietsliefhebbers mooie dagjes uit.

Ook alle winkels zijn vlakbij. Na een korte wandeling langs de singel komt u aan in het historisch stadscentrum. Hier vindt u alles wat u nodig heeft. De supermarkt, een divers winkelaanbod en de wekelijkse (streek)markt. En er zijn regelmatig culturele en culinaire evenementen in de stad die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken.

Vanaf Park Oudeland bent u ook snel buiten Woerden. Voor de deur bevindt zich de bushalte vanaf waar u snel op andere plekken in het Groene Hart bent, zoals Kamerik, Wilnis en Kockengen. Het treinstation ligt op loopafstand. Vanaf station Woerden kunt u de trein nemen in de richting van bijvoorbeeld Utrecht, Amsterdam of Den Haag. Daarnaast ligt de A12 erg dichtbij en daarmee is Park Oudeland met de auto goed te bereiken.

Kortom, een mooie woonlocatie met al uw wensen binnen handbereik!

 

Voorzieningen

In ’t Oude Landt vindt u diverse voorzieningen die bijdragen aan uw wooncomfort. Eén ervan is het restaurant ‘Eetkamer Bredius’, waar dagelijks heerlijke, gevarieerde diners worden bereid. De kok houdt graag rekening met uw individuele eetwensen. U kunt tussen de middag in de huiskamer gaan eten, maar u kunt er ook voor kiezen om uw maaltijd in uw appartement te laten bezorgen.

De huiskamer / recreatiezaal kunt u ook afhuren om bijvoorbeeld uw verjaardag te vieren. Verder kunt u heerlijk ontspannen op het terras of een mooi boek lenen in de bibliotheek. Er is een groot aanbod van grootletterboeken. Ook voor de kleine dagelijks boodschappen hoeft u de deur niet meer uit.

Faciliteiten en activiteiten
• Receptie
• Gezellige huiskamer / recreatiezaal
• Maaltijdvoorziening
• Vrijwilligers organiseren activiteiten en ontspanningsmogelijkheden
• Bibliotheek
• Kapel
• Kapper
• Winkel
• Geestelijke verzorging
• Biljartruimte
• Fysiotherapie
• Wasmachine / droger