ANBI

Naam: Protestants Christelijke Stichting 't Oude Landt
RSIN nummer is 8041.30.528
Contactgegevens

Park Oudeland 70
3443 AJ Woerden
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0348-413141

Oprichting en doelstelling volgens de statuten
De stichting is opgericht op 29 december 1988 en heeft ten doel de huisvesting en verzorging van bejaarden in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te bereiken door het oprichten, exploiteren en instandhouden van één of meer serviceflats en aanleunwoningen in de gemeente Woerden, alsmede door het verzorgen van bejaarden daarin, en door alle andere wettige middelen, die voor het doel van de stichting bevorderlijk kunnen zijn. De stichting beoogt niet het behalen van winst. De stichting exploiteert op dit moment 100 huurappartementen te Woerden.

Samenstelling bestuur
De heer N.C. van der Steeg (voorzitter)
De heer F.H. Veerman (2e voorzitter)
De heer B. Hummel (penningmeester)
Mevrouw Y.D. Littel - Dijk (secretaris)
De heer A. Plomp (lid)

Beloningsbeleid
Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de medewerkers worden vastgesteld door het bestuur, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

Bestuursleden ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

Medewerkers
De stichting heeft 4 parttime medewerkers in dienst.
De dagelijkse leiding is in de handen van mevrouw K.A. Vandermeer in de functie van bestuurscoördinator.

Financiële verantwoording
Het vermogen is opgebouwd uit schenkingen en huuropbrengsten. Bekijk hier de laatste financiële gegevens, te weten de Balans en de Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2019.

Beleidsplan
Download Beleidsplan 2014-2017 (pdf)


Jaarverslag 2020 Protestants Christelijke Stichting t Oude Landt website 1


Jaarverslag 2018 Protestants Christelijke Stichting t Oude Landt website 2


Jaarverslag 2018 Protestants Christelijke Stichting t Oude Landt